Enerji Grubu

Erciyas Enerji Grubu, daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir kaynaklardan enerji elde etmek ve iletmek vizyonu ile kurulan Erciyas Enerji, Komet Enerji, Briza Rüzgar Enerjisi, Brezza Elektrik ve Brise Elektrik şirketlerinden oluşmaktadır.

Erciyas Enerji

Erciyas Enerji, 2013 yılında, öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, her türlü enerji kaynağına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi projelerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi, satın alınması, inşa edilmesi, işletilmesi ve enerji satışı için kuruldu.

Erciyas Enerji

Komet Enerji

Erciyas Holding’in % 10 hisse sahibi olduğu Komet Enerji, 2014 yılında Karaman’da elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin ve/ya kapasitenin müşterilere satışı için kuruldu.

Komet Enerji